Cyber

  • Web
  • Social
  • Media
  • Videos
  • Desing

Kategori: Güvenlik

Cyber®
15 Eylül 2020
Sızma testi ve penetrasyon
15 Eylül 2020

Kurumunuzunu bilişim altyapısına yönelik saldırılara karşı güvenlik açıklarını tespit edebilmek amacıyla bilginiz ve gözetiminiz dahilinde yapılan güvenlik testleri...